نامزدهای تائید صلاحیت شده انتخابات در آستانه‌اشرفیه افزایش یافت+ اسامی
نامزدهای تائید صلاحیت شده انتخابات در آستانه‌اشرفیه افزایش یافت+ اسامی

با دور جدید اعلام نتایج تائید صلاحیت‌ها و تائید صلاحیت دو داوطلب توسط شورای نگهبان نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آستانه‌اشرفیه به ۱۲ تن رسید.

خزر فوری/با دور جدید اعلام نتایج تائید صلاحیت‌ها، نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آستانه‌اشرفیه به ۱۲ تن رسید.اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به شرح زیر است:۱.محمدعلی رمضانی دستک۲. محمدرضا علیرضانژادگوهردانی۳. محمدعلی ثابتی امیرهنده۴. محمدشعبانی لسکوکلایه۵. سیدمهدی صادق۶. علی رعنای رهبرخواه۷. ریحانه احمدی دهکاء۸. هاشم میرتقی حسن کیاده۹. رضا شرمسار۱۰. مهدی ترابی۱۱. امیر ارسلان قاسم نژاد۱۲.موسی روزبهامیر ارسلان قاسم نژاد و موسی روزبه دو نفری هستند که در این مرحله توانسته اند صلاحیت خود را دریافت نمایند.