همچنان خبری از ندیمی نیست؛ اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده حوزه لاهیجان و سیاهکل
همچنان خبری از ندیمی نیست؛ اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده حوزه لاهیجان و سیاهکل

بر اساس اخبار دریافتی و تاییده برخی داوطلبان، سه داوطلب دیگر توانسته‌اند از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل تائید صلاحیت خود را اخذ کنند.

خزر فوری/بر اساس اخبار دریافتی و تاییده برخی داوطلبان، سه داوطلب دیگر توانسته‌اند از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل تائید صلاحیت خود را اخذ کنند.اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده در حوزه لاهیجان و سیاهکل بدین شرح است.۱. ذبیح نیکفر۲. رسول فرخی۳. سلمان زارع۴. معصومه حیدری۵. ابراهیم صحبانی۶. سیدرضا علوی زمیدانی۷. رسول حکیمی۸. کمیل مومنی۹. حسن بابایی۱۰. کامران واحدی۱۱. نقی حیدردوست۱۲. صادق شریف نیا۱۳. زینب میرباباییبه این ترتیب، ابوذر ندیمی نماینده ادوار لاهیجان و سیاهکل هنوز نتوانسته صلاحیت خود را دریافت کند.