آتش‌سوزی نفس‎گیر در شرکت کارتن‌سازی شهر صنعتی رشت
آتش‌سوزی نفس‎گیر در شرکت کارتن‌سازی شهر صنعتی رشت

آتش نشانان اعزامی سریعا در کنار آتش نشانان ایستگاه شهر صنعتی نسبت به اطفای آتش اقدام کردند که شدت بادگرم و آتش سوزی در دو سوله مملو از ضایعات کارتن و کاغذ عملیاتی سخت و نفس گیر را برای آتش نشانان رقم زد.

خزر فوری/حادثه آتش سوزی ساعت ۹:۳۶ صبح امروز ۱۵ بهمن ۹۸ به مرکز ستاد فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه سریعا ۴ دستگاه خودروی اطفایی بهمراه ۱۲ آتش نشان و ۲ افسر ارشد این سازمان به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: آتش نشانان اعزامی سریعا در کنار آتش نشانان ایستگاه شهر صنعتی نسبت به اطفای آتش اقدام کردند که شدت بادگرم و آتش سوزی در دو سوله مملو از ضایعات کارتن و کاغذ عملیاتی سخت و نفس گیر را برای آتش نشانان رقم زد.وی ضمن تاکید بر گستردگی آتش و نیز آتش گرفتن علفزارهای جانبی سوله ها ادامه داد: آتش نشانان در مجموع ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه نسبت به اطفا و مهار آتش اقدام کردند.مومنی علت حادثه را در دست بررسی خواند و گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نداشت