عکس/ گل علیپور آفساید بود؟
عکس/ گل علیپور آفساید بود؟

خزر فوری/تصویر فریز شده گل پرسپولیس به استقلال توسط علی علیپور؛ که نشان میدهد به درستی به ثمر رسیده است.

خزر فوری/تصویر فریز شده گل پرسپولیس به استقلال توسط علی علیپور؛ که نشان میدهد به درستی به ثمر رسیده است.