آمادگی همه جانبه سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت جهت دریافت زباله شهر رشت
آمادگی همه جانبه سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت جهت دریافت زباله شهر رشت

تمهیدات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید

خزر فوری/اقدامات این سازمان در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح زیر می باشد:۱-تسطیح ،شن ریزی و آماده سازی دو میدان جهت تخلیه زباله به صورت شبانه روزی۲-تجهیز و آماده سازی یک دستگاه کمپرسی به تیغه برف روب و وسایل ایمنی جهت بازنمودن مسیر جاده دسترسی به دفنگاه زباله۳-تهیه کیسه های نمک جهت جلوگیری از یخ زدگی مسیر دسترسی به دفنگاه زباله۴- تهیه گازوئیل و ادوات جهت بازگشایی مسیرهای دسترسی۵-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک۶-بروز رسانی آخرین لیست و شماره تماس نیروهای آماده باش۷-آماده سازی و تجهیز ۳ دستگاه بولدوزر جهت انجام کارهای روزمره۸-آمادگی کامل پرسنل دفنگاه سراوان