شماره تلفن های امدادی سازمانها و نهادها خدمات رسان برای مواقع ضروری
شماره تلفن های امدادی سازمانها و نهادها خدمات رسان برای مواقع ضروری

شماره تلفن های امدادی سازمانها و نهادها خدمات رسان برای مواقع ضروری به دنبال بارش برف، شهروندان در زمان های ضروری و در صورت بروز مشکل می توانند با شماره تلفن های امدادی تماس بگیرند.

خزر فوری/

پل ارتباطی شهروندان با شهرداری رشت سامانه پاسخگوی ۱۳۷ می باشد. همچنین در صورت بروز مشکل مردم می توانند با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایند:

پلیس: ۱۱۰

هلال احمر: ۱۱۲

اورژانس: ۱۱۵

برق: ۱۲۱

آب: ۱۲۲

اورژانس اجتماعی: ۱۲۳

آتش نشانی: ۱۲۵

گاز: ۱۹۴