اتفاقی عجیب؛ آتش نشانی جور اداره برق را هم کشید!
اتفاقی عجیب؛ آتش نشانی جور اداره برق را هم کشید!

در شرایطی که از صبح امروز خبرها حکایت از آن داشت که تماس بسیاری از شهروندان رشتی با اداره برق با موفقیت انجام نمی شود و تلفن این اداره به صورت مداوم اشغال است، حالا از آتش نشانی رشت خبر رسیده که اکثریت تماس ها به آتش نشانی رشت […]

به گزارش خزر فوری/در شرایطی که از صبح امروز خبرها حکایت از آن داشت که تماس بسیاری از شهروندان رشتی با اداره برق با موفقیت انجام نمی شود و تلفن این اداره به صورت مداوم اشغال است، حالا از آتش نشانی رشت خبر رسیده که اکثریت تماس ها به آتش نشانی رشت به دلیل قطعی برق بوده است!نمایشگر ویدیو۰۰:۰۰۰۰:۰۰این اتفاق در شرایطی رخ داده است که اداره برق از پاسخگویی به شهروندان خودداری کرده و از نظر خدمت رسانی در حوزه برق با مشکل جدی مواجه هستند و تماس ها منجر به نتیجه نمی شود. حالا نیز تماس های مکرر شهروندان در خصوص مشکلات برقی شهروندان باعث شده است که برای آتش نشانی شهرداری رشت مشکلات فراوان به وجود بیاید.شایان ذکر آنکه شماره تماس با فوریت های برق ۱۲۱ می باشد.