اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس در گیلان
اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس در گیلان

در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی در گیلان اعلام شد.

خزر فوری/در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی در گیلان اعلام شد. رشت:۱- آقای کمیل ابراهیمی سحرخیز ایاتری فرزند مختار کد نامزد ۱۳۴۲ – آقای محمدرضا احمدی فرزند کریم مشهور به رضا – دکتر احمدی ازاده سنگری کد نامزد ۱۲۷۳- آقای مسعود اسلامی اقدم فرزند محمود کد نامزد ۱۳۲۴- آقای سید علی آقازاده دافساری فرزند سید کاظم مشهور به سردار کد نامزد ۱۳۷۵ – آقای علی آقائی پور چافوچانی فرزند مظفر کد نامزد ۱۴۹۶ – آقای سید جلال باقری فرزند سیداسمعیل مشهور به جلیل و جمال کد نامزد ۱۵۶۷- آقای محمد برادران رحمانی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۷۸- خانم کبری پورمحمدی فشالمی فرزند علی اکبر مشهور به هاجر کد نامزد ۱۷۱۹-خانم معصومه پورمحمودی نوشری فرزند مهدی مشهور به بهاره کد نامزد ۱۷۲۱۰ – آقای محمد جعفری فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷۸۱۱ – آقای رامین چهره ای بلگوری فرزند احمد کد نامزد ۱۸۲۱۲ – آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد ۱۸۵۱۳ – آقای محمدصادق حسنی جوریابی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۸۶۱۴ – آقای نادر حسینی مژدهه فرزند حسین کد نامزد ۱۸۹۱۵ – آقای محمد حق بین لشت نشائی فرزند مهرداد کد نامزد ۱۹۱۱۶ – آقای غلامرضا خوشنودی فرزند حسن کد نامزد ۱۹۵۱۷ – آقای مجید دل آور رودکلی فرزند على کد نامزد ۱۹۸۱۸ – خانم زینب رجبی درویشان فرزند یحیی مشهور به سمیه کد نامزد ۲۱۵۱۹ – آقای جواد رحمانی هفت خانی فرزند على کد نامزد ۲۱۷۲۰ – آقای محمد رحیم فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۸۲۱ – آقای حسین رضاپور لاشه فرزند على کد نامزد ۲۴۱۲۲ – آقای داریوش رفیعی فرزند احمد کد نامزد ۳۴۵۳۳ – آقای محمدرضا زیبائی فرزند گلعلی مشهور به رضا کد نامزد ۳۴۹۲۴ – آقای اسماعیل سرائی فرزند علی مشهور به اسماعیل سرایی رشتی کد نامزد۲۵۶۲۵ – آقای حسین سرمست نوکنده فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷۲۶ – آقای رحمت اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم مشهور به طالمی کد نامزد ۲۵۸۲۷ -خانم رقیه شادمان فرزند تقی کد نامزد ۲۶۲۲۸ – آقای اسمعیل لطف نیای چماچائی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۸۲۹ – آقای جواد لطفی پشتهانی فرزند جعفر کد نامزد ۲۶۹۳۰ – آقای رضا عاشری منگودهی فرزند محسن کد نامزد ۲۷۱۳۱ – آقای سیدولی الله عظمتی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۷۵۳۲ – آقای محمدرضا عوض نیا فرزند تقی مشهور به وحید کد نامزد ۲۷۶۳۳ – آقای آرمین فدائی زاده فرزند محمد کد نامزد ۲۸۴۳۴ – آقای محمدرضا قربانی پراگوری فرزند جمشید کد نامزد ۲۸۶۳۵ – آقای جواد قربانی شمشادسرا فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۸۷۳۶ – آقای حسن کربلائی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۹۷۳۷ – آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی فرزند حافظ مشهور به کوچکی ارم ساداتی – کوچکی کد نامزد ۴۱۲۳۸ – آقای هادی محمدزاده مقدم برکاده فرزند جعفر مشهور به مقدم کد نامزد ۴۱۵۳۹ – آقای علیرضا محمدی فرزند حاجعلی کد نامزد ۴۱۷۴۰ – آقای هیراد مخیری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۲۱۴۱ – آقای علی مضطرب نیا آباتری فرزند حجت اله کد نامزد ۴۲۶۴۲ – آقای سیدرضا مطهری فرزند سید محمد کد نامزد ۴۲۷۴۳ – آقای علی معراجی افرمجانی فرزند رحمن کد نامزد ۴۲۸۴۴ – آقای محسن مقیمی دوگاهه فرزند محمد کد نامزد ۴۵۱۴۵ – آقای احمد منصوری ماتک فرزند محمد مشهور به گیلانی کد نامزد ۴۵۲۴۶ – خانم معصومه موسی زاده پاسکیایی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۷۴۷ – خانم سایه نجاتی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۴۵۹۴۸ – آقای حامد نصیری فرزند محمدتقی کد نامزد ۴۶۲۴۹ – آقای عیسی واعظی لرد فرزند محمد کد نامزد ۴۷۴۵۰ – آقای مهدی یحیی پور کلورزی فرزند نایب على کد نامزد ۴۷۶ ۵۱۵۱- خانم لیلا یوسفی فرزند یوسف کد نامزد ۴۷۸آستارا:۱:.غلامرضا مرحبا۲.کاظم داوری۳.زهرا سعادتی۴.بهروز عبادزاده۵.یعثوب گل گشتی۶.فرشاد پور افقی۷.اسد معانی۸.احد نجار۹.کیهان نگاری۱۰. ولی داداشی١١.پارسا حیادخت١٢.عظیم سید تقوی١٣.ناصر حمیدی زارعصومعه سرا:آقای فاروق آقاجانی بوئینی فرزند احمد کد نامزد ۱۶آقای سید کاظم دلخوش اباتری فرزند سید تراب کد نامزد ۲۷آقای جواد دل زنده دار اباتری فرزند حسن کد نامزد ۲۹آقای محمد تقی رنجبر جوبه فرزند محمد تقی کد نامزد ۴۱آقای یونس مرادی پور فرزند حسن کد نامزد ۴۸آقای سید عباس موسوی مناره بازاری فرزند سید ابوالحسن کد نامزد ۵۴آقای وحید مهدوی الیف شاگرد فرزند گدا على کد نامزدآقای انوش مهربان مرجقل فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۱ لاهیجان و سیاهکل:۱. آقای حسن بابائی ارباستان فرزند ذکریا کد نامزد ۱۷۲. آقای بهروز جعفری فرزند محمود کد نامزد ۲۱۳. آقای رسول حکیمی فرزند علی کد نامزد ۲۵۴. آقای نقی حیدر دوست فرزند حیدر علی کد نامزد ۲۶۵. خانم معصومه حیدری فرزند شیرخان کد نامزد ۲۷۶. آقای سلمان زارع فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱۷. آقای ابراهیم سبحانی گلرودباری فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۲۸. آقای صادق شریف نیای دیزنی فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۹. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد ۵۱۱۰. آقای رسول فرخی میکال فرزند حبیب ا… کد نامزد ۵۴۱۱، خانم سیده زینب میربابائی گلرودباری فرزند سید محمد کد نامزد ۵۸۱۲. آقای کمیل مؤمنی فرزند طیب کد نامزد ۵۷۱۳. آقای ذبیح نیک فرلیالستانی فرزند جواد کد نامزد ۶۵ تالش، رضوانشهر و ماسال: ۱. آقای وحید اشکانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۲. آقای هدایت الله بختیاری فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۳. آقای جهانسوز بخشی زاده شالکه فرزند نازعلى کد نامزد ۱۹۴. آقای کیومرث برازنده فرزند رحیمعلی کد نامزد ۲۱۵. آقای علی حسینی خطبه سرا فرزند ذبیح‌اله کد نامزد ۲۸۶. آقای فرشید ره انجام فرزند فرهاد کد نامزد ۴۲۷. خانم زهرا زمانیان شیرآبادی فرزند عالی کد نامزد ۴۵۸. آقای محمدرضا سلامی ریک فرزند فرغ مشهور به رضا کد نامزد ۴۶۹. آقای عبدالعزیز سلطانی رضوانده فرزند عبدالوهاب مشهور به فریبرز کد نامزد ۴۷۱۰. آقای محمود شکری فرزند على کد نامزد ۴۸۱۱. آقای اصغر شمسی پور چوبر فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۱۱۲. آقای علی فتح اللهی میانکوه فرزند عظیم کد نامزد ۶۱۱۳. آقای محمدحسن فعال فرزند کا کا کد نامزد ۶۲۱۴ـ آقای اکبر کوهی گیلوان فرزند صحبت قلى کد نامزد ۶۴۱۵. آقای حسن محمدیاری فرزند حیات الله کد نامزد ۶۸۱۶. آقای سید محمد موسوی فرزند سید بها کد نامزد ۶۱۷. آقای سیدعباس میرطالبی فرزند سید حبیب کد نامزد ۷۴۱۸. خانم سهیلا نجف علی زاده فرزند عزیزالله کد نامزد ۷۶۱۹. آقای مهدی ولی پناه حویق فرزند رحمت کد نامزد ۷۸۲۰. آقای علیرضا یوسفی طولارودی فرزند یوسف مشهور به على کد ۷۹ بندر انزلی:۱٫خسرو آرنگ۲٫منصورپورغلامی۳٫مهدی جهاندوست خلخالی۴٫محسن خدابخشی پور۵٫حسن خسته بند۶٫ فیروز خوشحال۷٫ حسن دادرس راسته کناری۸٫ احمد دنیامالی ۹٫ستار رجبی۱۰ مصطفی سماک امانی۱۱٫ محمدعلی علیزاده۱۲٫ مریم صیاد دلشادپور۱۳٫ مهدی شیرین کام ۱۴٫ احمد دنیامالی ۱۵ مهدیه نجفیان فومن و شفت:۱- جواد زبردست گشتی۲- رسول جماعتی (گشتی)۳- مهدی دلیری فلاح آبادی۴-جواد محجوب گشت رودخانی۵- ناصرعاشوری قلعه رودخانی۶- خلیل بهروزی فر۷- رسول پاکزاد بدابی۸-سامره عاشوری چیرانی۹- عباس رجب پور نصیر محله۱۰-محمدعلی محبعلی زاده گشتی لاهیجان و سیاهکل: ۱٫ آقای حسن بابایی ارباستان فرزند ذکریا کد نامزد۱۷۲٫ آقای بهروز جعفری فرزند محمود کد نامزد ۲۱۳٫ آقای رسول حکیمی فرزند علی کد نامزد ۲۵۴٫ آقای نقی حیدردوست فرزند حیدر علی کد نامزد ۲۶۵٫ خانم معصومه حیدری فرزند شیرخان کد نامزد ۲۷۶٫ آقای سلمان زارع فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱۷٫ آقای ابراهیم سبحانی گلرودباری فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۲۸٫ آقای صادق شریفی‌نیا دیزبنی فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۹٫ آقای سید رضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد ۵۱۱۰٫ آقای رسول فرخی میکال فرزند حبیب الله کد نامزد ۵۴۱۱٫ خانم سیده زینب میربابایی گلرودباری فرزند سید محمد کد نامزد ۵۸۱۲٫ آقای کمیل مومنی فرزند طیب کد نامزد ۵۷۱۳٫ آقای ذبیح نیک فر لیالستانی فرزند جواد کد نامزد ۶۵لنگرود:۱. آقای محمد امامی کورنده فرزند محمود مشهور به نام مستعار هومن کد نامزد ۱۸۲. آقای امین امیری درویشانه بری فرزند احمد مشهور به حاج امین کد نامزد ۱۹٣. آقای مهرداد لاهوتی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۴، آقای محمدعلی حیدری شلمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹۵. آقای سهراب رستمی لات لیلی فرزند احمد کد نامزد ۴۵۶. آقای علی رستمی چافی فرزند محسن کد نامزد ۴۶۷. آقای حمید رمضان پوردریاسری فرزند نصیر مشهور به رمضانی کد نامزد ۴۷۸. آقای موسی روشن قیاس کومله فرزند محمد مشهور به روشن کد نامزد ۴۹۰۹ خانم فاطمه شیرزاد سلوشی فرزند جواد مشهور به شهناز کد نامزد ۵۲۱۰. آقای مهدی علیجانی فرزند حسین کد نامزد ۵۴۱۱. آقای حسین قاسم پورشلمانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۹۱۲. آقای پرویز محمدنژاد قاضی محله فرزند احمد کد نامزد ۶۴۱۳. آقای یوسف مهموم سالکویه فرزند سلمان کد نامزد ۶۷۱۴. آقای رضا موسی پورفتیده فرزند نصرالدین کد نامزد ۶۸۱۵. آقای سید جلال نورموسوی فرزند سید حسین کد نامزد ۷۱ بروز می شود