علیرضا قانع از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت کنار گذاشته شد!
علیرضا قانع از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت کنار گذاشته شد!

ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی حکمی نرجس شیخ شعبانی مشاور خود در امور بانوان را به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب کرد.

خزر فوری/علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت از سمت خود کنار رفت.ناصر حاج محمدی شهردار رشت طی حکمی نرجس شیخ شعبانی مشاور خود در امور بانوان را به عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب کرد.پس از عزل فاطمه قدیمی توسط ناصر حاج محمدی که در همان روز اول کاری شهردار جدید رشت صورت گرفت از علی تهم به عنوان رئیس جدید روابط عمومی شهرداری رشت نام برده می شد اما به دلیل مشکلات قانونی امکان حضور وی در شهرداری میسر نشد تا شهرداری رشت یک ماه تمام را بدون مدیر روابط عمومی پشت سر بگذارد و در اواخر تیر ماه سال جاری علیرضا قانع را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت منصوب نماید.