استفاده از ورزشگاه‎ها و سالن‌های ورزشی جهت برگزاری همایش‌های انتخاباتی بلامانع است
استفاده از ورزشگاه‎ها و سالن‌های ورزشی جهت برگزاری همایش‌های انتخاباتی بلامانع است

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت طی اطلاعیه ای اعلام کرد: استفاده از اماکن عمومی در اختیار بخش خصوصی مانند ورزشگاه ها و سالن های ورزشی جهت برگزاری همایش های انتخاباتی بلامانع است.

خزر فوری/استفاده از اماکن عمومی در اختیار بخش خصوصی مانند ورزشگاه ها و سالن های ورزشی جهت برگزاری همایش های انتخاباتی بلامانع است.کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان رشت در پاسخ به برخی از سوال ها و درخواست ها در خصوص چگونگی استفاده از اماکن عمومی جهت برگزاری سخنرانی ها و میتینگ های انتخاباتی، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: هر گونه استفاده از اماکن عمومی مانند سالن های ورزشی که در اختیار بخش خصوصی است بلامانع است و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس می توانند با رعایت قوانین و ضوابط تبلیغاتی و کسب مجوز از ستاد انتخابات شهرستان رشت نسبت به برگزاری همایش های انتخاباتی خود اقدام نمایند.