انصراف ۲ نامزد حوزه انتخابیه لنگرود | رقابت ۱۳ نفر برای کسب یک کرسی
انصراف ۲ نامزد حوزه انتخابیه لنگرود | رقابت ۱۳ نفر برای کسب یک کرسی

حسین قاسم پور شلمانی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود از حضور در انتخابات انصراف داد.

خزر فوری/حسین قاسم پور شلمانی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود از حضور در انتخابات انصراف داد.پیش از این نیز سهراب رستمی لات لیلی، نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف داد.۱۳ نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود برای کسب یک کرسی بهارستان با هم به رقابت می پردازند.