با حمایت غیررسمی از سلمان زارع؛ ندیمی وارد انتخابات شد!
با حمایت غیررسمی از سلمان زارع؛ ندیمی وارد انتخابات شد!

شنیده ها حاکی از آن است ایرج ندیمی نماینده سابق لاهیجان طی پیام های خصوصی به طرفدارانش به صورت غیررسمی از سلمان زارع حمایت کرده است.

خزر فوری/شنیده ها حاکی از آن است ایرج ندیمی نماینده سابق لاهیجان طی پیام های خصوصی به طرفدارانش به صورت غیررسمی از سلمان زارع حمایت کرده است. ندیمی در این پیام ها ضمن دعوت از مردم به حضور در عرصه انتخابات حمایت غیررسمی خود را از سلمان زارع اعلام کرده است. وی در این پیام ها اعلام کرده است: از هوادارانم انتظار دارم به «پرونده سازان وابسته به زر و تزویر» و همچنین «مغروران در همه دوران انتخاباتی» حاضر رای ندهند. وی ادامه داده است: مردم دیده و شنیده اند که دو برادر با ایفای دو نقش! یکی از راه زور و قدرت و پرونده سای به حذف رقیب اقدام نموده و برادر دیگر از راه پول و ثروت و خرید آرا به حذف رقبا اهتمام دارند. این یعنی افشای دروغ ده ها ساله آنان و دور زدن قانون کشور توسط آنان! این نوع افراد باید مفتضح شوند . البته دیگرانی سرمست غرور و خودخواهی هم مثل اینان خواهند شد و باید نگران مثل آن یکی شدن شان باشیم. دوستان مرجعی همچون شما حق تصمیم گیری و اعلان آن از جهات مختلف به جزء دو مورد اعلانی از اسامی کاندیداهای موجود را به عهده خواهند داشت. گفتنی است سلمان زارع یکی از رقبای جدی نیکفر نماینده فعلی لاهیجان و سیاهکل است.

  • منبع خبر : گیل خبر