وعده جالب کاندیدای انتخاباتی در لاهیجان: نماینده شوم کشاورزی را به عنوان شغل ثبت خواهم کرد
وعده جالب کاندیدای انتخاباتی در لاهیجان: نماینده شوم کشاورزی را به عنوان شغل ثبت خواهم کرد

سلمان زارع کاندیدای نمایندگی مجلس در حوزه سیاهکل و لاهیجان اعلام کرد با وجود اینکه کشاورزان زحمت کش ما همیشه مورد کم لطفی مسولین قرار گرفتند.

خزر فوری/سلمان زارع کاندیدای نمایندگی مجلس در حوزه سیاهکل و لاهیجان اعلام کرد با وجود اینکه کشاورزان زحمت کش ما همیشه مورد کم لطفی مسولین قرار گرفتند.اگر بعنوان یکی از نمایندگان به مجلس راه پیدا کنم قطعا کشاورزی را بعنوان یک شغل ثبت می کنم.چرا کشاورز زحمت کش بعد از ۳۰ سال زحمت نباید بازنشستگی بگیرد و آینده ای داشته باشد؟