انتخاب عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان گیلان در هیات رییسه شورای مرکزی
انتخاب عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان گیلان در هیات رییسه شورای مرکزی

مجتبی احمدزاده با کسب ۲۱ رای به عنوان منشی اول هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

خزر فوری/عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در هیات رییسه شورای مرکزی انتخاب شد.در اولین جلسه رسمی دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در سالن جلسات این شورا برگزار شد، مجتبی احمدزاده با کسب ۲۱ رای به عنوان منشی اول هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.