حداقل نیمی از شبکه برق گیلان تا سال آینده به کابل خودنگهدار مجهز می‌شود
حداقل نیمی از شبکه برق گیلان تا سال آینده به کابل خودنگهدار مجهز می‌شود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت که تا سال آتی، حداقل ۵۰ درصد از شبکه توزیع برق استان گیلان به کابل خودنگهدار مجهز می شود.

خزر فوری/همایون حائری در نشست بررسی جبران خسارت های ناشی از برف گیلان که با حضور استاندار برگزار شد؛ اظهار داشت: بارش برف اخیر در گیلان موجب قطعی برق حدود ۲۵۰ هزار مشترک شد که با تلاش کارکنان توزیع برق استان و تیم‌های اعزامی از سایر استان ها، این مشکل مرتفع شد.وی به میزان خسارت وارد شده به شبکه توزیع برق گیلان اشاره کرد و گفت: میزان خسارت حدود ۸۷ میلیارد تومان برآورد شده است.حائری هدف از برگزاری نشست امروز با موضوع بررسی جبران خسارت های ناشی از برف را تقویت زیرساخت‌های برقی استان اعلام کرد و افزود: توسعه زیرساخت های برق استان، امری مهم و ضروری است.وی با بیان اینکه کابل خودنگهدار در بخشی از شبکه توزیع برق گیلان پیاده شده ، تصریح کرد: خوشبختانه کیفیت این کابل ها در جریان برف اخیر گیلان به اثبات رسید چنانکه کمترین میزان خسارت مربوط به حوزه توزیع برق در این بخش ها گزارش شده است.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خاتمه سخنانش اظهار امیدواری کرد که تا سال آتی حداقل در ۵۰ درصد از شبکه توزیع برق گیلان به کابل خودنگهدار مجهز می شود.در پایان این نشست محمداسماعیل هنرمند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان معرفی شد.