پورقربانی: لیست «یاران هاشمی» مورد تأیید اکثریت اعضای کارگزاران نیست
پورقربانی: لیست «یاران هاشمی» مورد تأیید اکثریت اعضای کارگزاران نیست

آرمان پورقربانی، یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی تشکیلات استان گیلان در همین رابطه می گوید: این لیست مورد تأیید اکثریت اعضای کارگزاران نیست.

خزر فوری/ساعاتی قبل لیستی تحت عنوان یاران هاشمی در کشور منتشر شد. لیستی مربوط به سراسر کشور از تهران تا دیگر استانها که لیستی از استان گیلان را نیز در بر میگرفت و اسامی افرادی در آن مشاهده میشد کا با توجه به عنوانش و منبع انتشار که حزب کارگزاران سازندگی است کمی تعجب برانگیز بود. موضع گیری ها در شبکه های اجتماعی در ارتباط با این لیست نیز جلب توجه کرده و واکنشها در ارتباط با آن متفاوت است.یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی تشکیلات استان گیلان در همین رابطه می گوید: این لیست مورد تأیید اکثریت اعضای کارگزاران نیست.آرمان پورقربانی با اشاره به اینکه حتی اکثریت اعضای شورای مرکزی حزب از این لیست قبل از انتشار خبر نداشتند گفت: عجیب اینکه ما نیز از طریق رسانه ها و پس از انتشار از وجود چنین لیستی آگاه شدیم. پس از آگاهی بسیار متعجب شدیم و در جستجوی این بودیم که چطور از مرکز چنین لیستی منتشر شده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا تهران رأسا به انتشار لیست اقدام کرده است گفت: ظاهرا استمزاجی از دبیر اول استان داشته و ایشان بدون طرح در شورای مرکزی و مشورت با دوستان شهرستانی اعلام نظر کرده اند.عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی تشکیلات گیلان ادامه داد: این در حالیست که در حال حاضر همکارانمان در شورای مرکزی ناراحت و دلخور هستند و از عدم رعایت آیین نامه حزب مبنی بر طرح در شورا و رأی گیری بعضا بر آشفته شده اند. لذا این لیست بر اساس قانون منتشر نشده و من به عنوان عضو شورای مرکزی استان آن را مردود می دانم. تا جایی که مطلع هستم اکثریت اعضای شورا در تماس با بنده موضع اینچنین داشته و نسبت به عملکرد دبیر اول معترض هستند.پورقربانی تأکید کرد: در هر حال این لیست وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان در پاسخ به این سؤال که اصلاح طلبان از کاندیدایی حمایت کرده اند یا خیر نیز گفت: شورای هماهنگی و شورای عالی لیستی ارائه نداده و بعضا افراد و شاید چند حزب در استان ممکن است با کاندیدایی همکاری کرده و حمایت خود را اعلام کرده باشند، اما به صورت جریانی با توجه به شرایط موجود، رد صلاحیت گسترده و دستان خالی اصلاح طلبان لیست رسمی اعلام نشده است.