تصویری از شناسنامه رهبر معظم انقلاب
تصویری از شناسنامه رهبر معظم انقلاب

تصویری از شناسنامه رهبر معظم انقلاب در حاشیه رای دادن ایشان در حسینیه امام خمینی(ره) منتشر شد.

خزر فوری/تصویری از شناسنامه رهبر معظم انقلاب در حاشیه رای دادن ایشان در حسینیه امام خمینی(ره) منتشر شد.