اداره کل امور مالیاتی گیلان؛ جزیزه ای دور افتاده از سیاست های دولت؟
اداره کل امور مالیاتی گیلان؛ جزیزه ای دور افتاده از سیاست های دولت؟

خزرفوری: یکی از مراجعین که برای تشکیل پرونده به این اداره مراجعه کرده است، به خبرنگار خزرآنلاین می گوید: متاسفانه ملک محل فعالیت بنده اجاره ای است اما اداره مالیات موانعی را بر سر راه مستاجرین قرار می دهد که کار تشکیل پرونده مالیاتی را برای آنان بسیار سخت و حتی غیرممکن می سازد.

به گزارش خزرفوری، در شرایطی که درآمدهای کشور به علت تحریم های ظالمانه به شدت افت کرده و نگاه دولت به فرهنگ سازی در حوزه مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی است، اداره کل امور مالیاتی گیلان اما ساز ناکوک خود را می نوازد.در همین راستا یکی از مراجعین که برای تشکیل پرونده به این اداره مراجعه کرده است، به خبرنگار خزرآنلاین می گوید: متاسفانه ملک محل فعالیت بنده اجاره ای است اما اداره مالیات موانعی را بر سر راه مستاجرین قرار می دهد که کار تشکیل پرونده مالیاتی را برای آنان بسیار سخت و حتی غیرممکن می سازد.وی با بیان اینکه به تازگی شرکت خود را به ثبت رسانده، می گوید: وقتی برای تشکیل پرونده به اداره مالیات مراجعه کردم کارمند مربوطه گفت اجاره نامه می بایست حتما به نام شرکت تنظیم شود. هر چقدر هم که به او گفتم مالک حاضر به همکاری نیست و قبول نمی کند اجاره را به نام شخص حقوقی تنظیم کند، به خرجش نرفت که نرفت.وی ادامه داد: اداره کل مالیات و مامورین مالیاتی به جای آنکه خودشان مالکینی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کنند، با این کار از مستاجر میخواهند تا مالکین را به اداره مالیات معرفی نمایند. یعنی عملا وظیفه خود را بر دوش مستاجرین انداخته و از این طریق مردم را در مقابل هم قرار می دهند.وی می افزاید: با خواهش و التماس فراوان و پرداخت هزینه اضافی، صاحب ملک را راضی کردم تا دوباره اجاره نامه ای را که این بار به نام شرکت تنظیم شده بود، امضا کند. اما وقتی با اجاره نامه جدید به اداره کل مالیات واقع در رشتیان مراجعه کردم، کارمند مربوطه آقای …. می گوید باید کپی سند ملک را هم از مالک بگیری و برایمان بیاوری!! هر چقدر هم به ایشان می گویم مالک حاضر به دادن سند نیست و نمیتوانم که به زور از مالک سند را بگیرم، در جواب من فقط می گوید: به سلامت!وی می گوید: پس از مدت ها قصد دارم تا کسب و کار خود را راه اندازی کنم اما عملا اداره کل مالیات از این طریق بر سر راه مانع تراشی می کند و حالا نگرانم تا فعالیتم را شروع کنم اما مامورین مالیاتی من را با بدهی مالیاتی سنگین نقره داغ کنند چون نمی توانم پرونده مالیاتی تشکیل دهم و در نتیجه نمی توانم اظهارنامه مالیاتی خودم را ثبت کنم.به گزارش خزرفوری، این اقدامات اداره کل مالیاتی استان گیلان در حالی صورت می گیرد که دولت بارها بر لزوم اشتغالزایی و حمایت از کسب و کارهای خرد و نوپا تاکید داشته است اما عملا برخی افراد و ادارات عامدانه یا غیرعمد مانع از ایجاد کسب و کار حلال می شوند.

اداره کل امور مالیاتی گیلان؛ جزیزه ای دور افتاده از سیاست های دولت؟!