استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج شد
استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج شد

خزر فوری: با درخواست ۶ عضو شورای شهر رشت، استیضاح شهردار رشت از دستور کار شورا خارج شد.

به گزارش خزرفوری، با درخواست ۶ عضو شورای شهر رشت، استیضاح شهردار رشت از دستور کار شورا خارج شد. 

گفتنی است اسامی درخواست کنندگان به شرح زیر است: ۱٫ رضا رسولی۲٫ عاقلمنش۳٫ رمضانپور۴٫ علیپور۵٫ شیرزاد۶٫ عبدالهی

استیضاح شهردار رشت از دستور کار خارج شد