بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیلان شد
بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیلان شد

خزر: مهندس بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیلان شد.

خزر: مهندس بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیلان شد.

به گزارش خزرفوری، مهندس محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر با صدور حکمی بهمن داراب زاده را از تاریخ ۹۹/۴/۲۸ به مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان منصوب کردند.

شایان ذکر است بهمن داراب زاده پیش از این به عنوان معاون برنامه ریزی و تحقیقات، عضو اصلی هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان مشغول انجام وظیفه بودند.

گفتنی است عظیم بلبل آبادی مدیر عامل سابق شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان بود که در پایان سال گذشته بازنشسته شد.