مدیر جدید شعب بانک ملی گیلان منصوب شد
مدیر جدید شعب بانک ملی گیلان منصوب شد

خزرفوری: سید رسول میرخلف مدیر شعب بانک ملی ایلام مدیر شعب بانک ملی گیلان شد.

به گزارش خزرفوری، احمد الله مدیر سابق بانک ملی گیلان قرار است به عنوان مدیر شعب بانک استان مرکزی منصوب شود. گفتنی است سیاست بانک ملی در انتصابات مدیریتی غیر بومی است.حسین زاده مدیرعامل بانک ملی کشور اصالتا گیلانی و مدیریت شعب بانک ملی در گیلان را هم در سابقه خود دارد.