شهردار لنگرود: اگر فکری به حال مسکن و صنعت ساختمان نشود، تعداد شهرداری‌های ورشکسته در کشور هر روز بیشتر خواهد شد!
شهردار لنگرود: اگر فکری به حال مسکن و صنعت ساختمان نشود، تعداد شهرداری‌های ورشکسته در کشور هر روز بیشتر خواهد شد!

متاسفانه بروکراسی جهت دریافت مجوزهای لازم برای ساخت یک ساختمان و سرمایه‌گذاری که چند صد شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به وجود آورد، انقدر دست و پا گیر و زمان‌بر کرده که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد مجوزی با توجیه اقتصادی پایین‌تر دریافت و درنتیجه ساختمانی با قیمت بیشتر به دست مصرف‌کننده برسد.

متاسفانه بروکراسی جهت دریافت مجوزهای لازم برای ساخت یک ساختمان و سرمایه‌گذاری که چند صد شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به وجود آورد، انقدر دست و پا گیر و زمان‌بر کرده که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد مجوزی با توجیه اقتصادی پایین‌تر دریافت و درنتیجه ساختمانی با قیمت بیشتر به دست مصرف‌کننده برسد.

به گزارش خزرفوری، سیدمهدی رجایی کارشناس مدیریت شهری: امروزه در کشور‌های درحال توسعه، بیش از سی و پنج درصد فرصت‌های شغلی به طور مستقیم و یا غیرمسقیم در حوزه صنعت ساختمان است اما متاسفانه در کشور ما در عرصه مدیریتی نگاه به این صنعت، بساز و بفروشی شده و گاها مدیران تصمیم‌گیر این حوزه اعتقادی به این صنعت ندارند و سازندگان و سرمایه‌گذاران را به چشم بساز و بفروش، نه سرمایه‌گذار می‌بینند و این درحالی است که بخش عمده درآمد پایدار شهرداری‌های ما وابسته به همین موضوع است و اگر فکری به حال مسکن و صنعت ساختمان نشود، تعداد شهرداری‌های ورشکسته در کشور هر روز بیشتر خواهد شد.متاسفانه بروکراسی جهت دریافت مجوزهای لازم برای ساخت یک ساختمان و سرمایه‌گذاری که چند صد شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به وجود آورد، انقدر دست و پا گیر و زمان‌بر کرده که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد مجوزی با توجیه اقتصادی پایین‌تر دریافت و درنتیجه ساختمانی با قیمت بیشتر به دست مصرف‌کننده برسد.اگر نگاه مدیران در مراکز تصمیم‌گیری این باشد که میزان سرمایه‌گذاری بیشتر در یک قطعه زمین با تولید بیشتر و به طبع آن شغل و کسب و کار بیشتر، می‌توانیم در این شرایط خاص، گوشه‌ای از بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را به واسطه جهش تولید ایجاد شده در این صنعت بزرگ جبران نماییم و تا حد قابل قبولی هم باری از روی دوش شهرداری‌ها برداریم.

  • منبع خبر : خزرآنلاین