گزینه های جدید و جالب توجه برای فرمانداری آستانه اشرفیه و رضوانشهر
گزینه های جدید و جالب توجه برای فرمانداری آستانه اشرفیه و رضوانشهر

شنیده ها حاکی از آن است که با پیگیری ها و پیشنهادات معاون سیاسی استانداری گیلان انتصاب حمید رضایی لاکساری و محمود قاسمی به سمت فرمانداران جدید آستانه اشرفیه و رضوانشهر قطعی شده است.

حمید رضایی لاکساری معاون فعلی برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری آستانه اشرفیه است. در سابقه کاری رضایی بخشدار مرکزی ماسال، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان فومن دیده می شود.

وی زمانی که به عنوان بخشدار ماسال فعالیت می کرد به علت مضروب کردن یک نوجوان ۱۳ ساله در ملاء عام  به دستور محمد علی نجفی استاندار وقت معزول گردید. ولی مدتی بعد در شهرستانی دیگر منصوب شد. 

محمود قاسمی نیز که به عنوان گزینه فرمانداری رضوانشهر مطرح شده است از اصلاح طلبان صومعه سرا محسوب می شود.  معاون مدیرکل شهری استانداری گیلان از جمله سوابق قاسمی است. 

گفتنی است یونس محمودی و محمد مهدی مظفری فرمانداران فعلی آستانه اشرفیه و رضوانشهر هستند.