حاج محمدی بازهم در مقابل سوال اعضای شورا
حاج محمدی بازهم در مقابل سوال اعضای شورا

استقراض از عضو دیگر شورا برای رهن منزل مسکونی، نحوه انتخاب مشاوران، ابهامات پروژه گیل لند و مناقصه برگزارشده کارخانه کود آلی، عدم پیاده‌سازی مفاد مصوبه شورا و قطع دو اصله درخت خیابان معلم از جمله سوالات فرهام زاهد از ناصر حاج محمدی است.

در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورا (۱۵ مرداد) ، بهراد ذاکری سخنگوی شورا  نامه سوالات از شهردار را قرائت کرد که در مدت لازم از سوی شهردار پاسخی داده نشد. به دنبال این نامه فرهام زاهد نائب رئیس شورا سوالات بهراد ذاکری را در قالب نامه جدیدی مطرح کرد. 

گفته می شود در جلسه امروز (۵ شهریور) شهردار به سوالات اعضای منتقد شورا پاسخ می دهد. 

استقراض از عضو دیگر شورا برای رهن منزل مسکونی، نحوه انتخاب مشاوران، ابهامات پروژه گیل لند و  مناقصه برگزارشده کارخانه کود آلی، عدم  پیاده‌سازی مفاد مصوبه شورا و قطع دو اصله درخت خیابان معلم از جمله سوالات فرهام زاهد از  ناصر حاج محمدی است. 

نامه فرهام زاهد را در زیر مشاهده کنید:

  • منبع خبر : گیل خبر