فعلا خبری از برخورد نیست/ شکایت کنید تا رسیدگی کنیم
فعلا خبری از برخورد نیست/ شکایت کنید تا رسیدگی کنیم

دانشگاه گیلان ضمن حفظ و صیانت از حقوق دانشجویان و اعضای هیات علمی آمادگی دارد شکایات مستند افراد درباره دانشگاهیان این دانشگاه را از طریق مراجع قانونی رسیدگی و پیگیری نماید.

 روابط عمومی دانشگاه گیلان در صفحه اینستاگرام این دانشگاه نوشت :
درباره انتشار اتهامات وارد شده در فضای مجازی به دو نفر در ارتباط با دانشگاه گیلان، روابط عمومی دانشگاه گیلان اعلام می دارد یکی از افراد معرفی شده رابطه استخدامی با دانشگاه نداشته و تنها در سال های ۹۱ – ۱۳۹۰ به عنوان حق التدریس در گروه نقاشی تدریس کرده است و درباره نفر دوم شکایتی در این خصوص به حراست دانشگاه واصل نشده است.

دانشگاه گیلان ضمن حفظ و صیانت از حقوق دانشجویان و اعضای هیات علمی آمادگی دارد شکایات مستند افراد درباره دانشگاهیان این دانشگاه را از طریق مراجع قانونی رسیدگی و پیگیری نماید.

در چند روز گذشته اتهاماتی از سوی بعضی کاربران نسبت به یکی از اساتید این دانشگاه صورت گرفته است.