رییس شورا راسا نمی تواند با مرخصی شهردار موافقت یا مخالفت کند/میراث امروز شهر رشت، ناشی از مدیریت قبلی چنین افرادی است
رییس شورا راسا نمی تواند با مرخصی شهردار موافقت یا مخالفت کند/میراث امروز شهر رشت، ناشی از مدیریت قبلی چنین افرادی است

این موضوع حقی را برای سایر اشخاص که روزی خود شهردار این شهر بودند به وجود نمی آورد که به صورت عجولانه نسبت به قضاوت و انعکاس رسانه ای در خصوص ترک فعل اقدام نمایند. کما اینکه میراث امروز شهر رشت، ناشی از مدیریت قبلی چنین افرادی است.

شهردار رشت با ارسال نامه ای به علی فتح اللهی فرماندار رشت نسبت به رد تقاضای مرخصی خود برای ایام تاسوعا و عاشورای حسینی واکنش نشان داد.

در نامه ناصر حاج محمدی خطاب به فرماندار رشت آمده که: آیه شریفه “و امرهم شورا بینهم” از سوره شوری و آیه شریفه “و شاورهم فی الامر” از سوره آل عمران، مستمسک شرعی اصل هفتم قانون اساسی است که مستند به آن منطبق با اصل یکصدم قانون اساسی و سپس تصویب قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، این شوراها در سراسر کشور تشکیل شدند. اما آنچه که از منطق این اصول و قوانین بر می آید اراده شورایی بودن آن است و اگر قرار بود که امری شورایی توسط احدی از اعضای شورا و یا تعدادی از آن مستقلاً تصمیم گیری می شد، چگونه می توان شورا بودن آن را متصور گردید.

بر پایه این مقدمه حاج محمدی تاکید کرد: اخیراً رئیس شورای اسلامی شهر در پاسخ به رونوشت مکاتبه اینجانب با جنابعالی با موضوع اطلاع رسانی از مرخص شدن بنده به جهت شرکت در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان(تاسوعا و عاشورای حسینی) در زادگاهم که امری متداول برای هر ایرانی می باشد، آن را مستند به تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران راساً رد نموده و با عدم حضور اینجانب مخالفت کرده است و در این میان نیز برخی مغرضین بر این پی نوشت مانور تبلیغاتی داده اند. این در حالی است که:

۱- وفق تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد. بنابر این رئیس شورای اسلامی شهر راساً تکلیف رد یا قبول ندارد.

۲- مرخصی برای ایام غیر تعطیل اخذ می شود و اطلاع رسانی اینجانب جهت عدم حضور در شهر آن هم در ایام تعطیل رسمی کشور که طی نامه مذکور تنظیم شد، الزامی بر طرح موضوع در شورای اسلامی شهر ندارد و صرفاً اطلاع رسانی و تعیین جانشین کفایت می نماید.

۳- مفروض بر تقاضای اخذ مرخصی در ایام غیر تعطیل سال نیز مستفاد از ماده ۱۶ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، تصمیمات شوراهای اسلامی بر اساس رای گیری می باشد، لذا نمی توان پذیرفت که ریاست شورا، راساً نسبت به تصمیم گیری از جانب سایر اعضاء اختیار دارد. همچنین مزید آگاهی است که تصمیم گیری اعضاء غیر قابل تفویض است.

شهردار رشت سپس خاطر نشان نمود: هرچند که خدمت به عزاداران ابا عبدالله الحسین(ع) منحصر به جغرافیای خاصی نیست اما انتظار این بود که ریاست شورای اسلامی شهر رشت با اطلاع از حدود اختیارات خود و احترام به ارزشها و دغدغه های مذهبی افراد، شیوه ای دیگر را رقم می زد. اینکه با رسانه ای نمودن چنین موضوعاتی توسط اعوان و انصار، هدف را با استفاده ابزاری از این ایام عزیز توجیه نمود، اقدام پسندیده ای نیست. اگرچه اینجانب از محل خدمتی خود خارج نشده و اکنون نیز به تشخیص خود در شهر رشت حضور دارم.

وی در پایان نامه خود افزود: این موضوع حقی را برای سایر اشخاص که روزی خود شهردار این شهر بودند به وجود نمی آورد که به صورت عجولانه نسبت به قضاوت و انعکاس رسانه ای در خصوص ترک فعل اقدام نمایند. کما اینکه میراث امروز شهر رشت، ناشی از مدیریت قبلی چنین افرادی است.

  • منبع خبر : خزرآنلاین