آیا استاندار سابق گیلان وزیر صمت می شود؟
آیا استاندار سابق گیلان وزیر صمت می شود؟

شنیده ها حاکی از آن است که معرفی مصطفی سالاری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعی شده است و قرار است فردا یکشنبه به مجلس معرفی شود.

شنیده ها حاکی از آن است که معرفی مصطفی سالاری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعی شده است و قرار است فردا یکشنبه به مجلس معرفی شود.

سالاری که سابقه استانداری بوشهر و گیلان را در دولتهای یازدهم و دوازدهم دارد در حال حاضر به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور فعالیت می کند.
وی که در گیلان با انتصاب و سپردن پستهای مدیریتی به بانوان و جوانان شناخته می شد، در سازمان تامین اجتماعی هم چندین نفر از مدیران گیلانی را در پستهای حساس مدیریتی سازمان منصوب کرد.
به نظر می رسد نظر نمایندگان استانهای جنوبی نسبت به انتخاب سالاری مثبت باشند. این که نمایندگان گیلان مجلس یازدهم از سالاری حمایت کنند هنوز مشخص نیست. هرچند با توجه به رویکرد مثبت سالاری نسبت به استان گیلان چنین انتظاری از آن ها می رود.