تب سنج در مدارس گیلان وجود ندارد؟!
تب سنج در مدارس گیلان وجود ندارد؟!

سال تحصیلی جدید مدارس در گیلان همزمان با سراسر کشور در حالی آغاز شد که نگرانی خانواده ها از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی واکنش های انتقادی فراوانی را ایجاد کرده است.

سال تحصیلی جدید مدارس در گیلان همزمان با سراسر کشور در حالی آغاز شد که نگرانی خانواده ها از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی واکنش های انتقادی فراوانی را ایجاد کرده است. در حالی که خود رئیس جمهور سال تحصیلی جدید را به صورت غیر حضوری آغاز کرد، بسیاری از دانش اموزان در صفهای طویل و تنها با گذاشتن ماسک سال تحصیلی خود را شروع کردند.

البته در شهرهایی چون تهران شاهد آن هستیم که ضدعفونی مدارس، حضور ماموران بهداشت و تب سنج برای ورود دانش آموزان ترتیب داده شده بود اما در گیلان و حتی مدرسه ای که استاندار و دیگر مقامات مسئول استان در آن حضور داشتند چنین امکاناتی دیده نشد.هرچند تب سنج بهترین وسیله برای پیدا کردن ناقلین به کرونا نیست اما در حد نسبی می تواند تعدادی از عاملین و بیماران را شناسایی را کند.

استاندار گیلان امروز در آئین بازگشایی مدارس گیلان اعلام کرده است «پروتکل‌های بهداشتی در مدارس با دقت و سخت‌گیرانه اجرا می‌شود» ولی مشخص نیست که منظور ایشان و دیگر مقامات مسئول از چنین قوانین سخت گیرانه چیست. آیا امکانات حداقلی مانند تب سنج و پوشش های بهداشتی در مدارس اجرا می شود؟ اگر این گونه است چرا در مدرسه ای که به صورت نمادین زنگ آغاز تحصیلی در آن به صدا در امده چنین چیزی مشاهده نمی شود و تنها مسئولینی دیده  می شوند که در کنار دانش اموزان در یک محیط محصور مشغول صحبت کردن هستند؟ به واقع این مدرسه نیازمند حضور این همه مسئول درجه یک و دو بود یا داشتن امکانات ابتدایی برای آغاز سال تحصیلی کرونایی؟