قرار نیست تغییر خاصی در چینش نیروها صورت بگیرد
قرار نیست تغییر خاصی در چینش نیروها صورت بگیرد

خزر: با این حال، شهردار منتخب رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین با بیان اینکه اساسا قرار نیست اتفاق ویژه ای در حوزه چینش نیروها بیفتد، می گوید: هر تصمیمی هم که گرفته شود، بر اساس کارکرد افراد و توانایی های آنان است.

به گزارش خزر فوری به نقل از خزرآنلاین، تغییر شهرداران معمولا با تغییر در چینش مدیران شهرداری همراه است و از آن جاییکه عمر شهرداران در رشت در مقایسه با سایر شهرهای هم تراز کوتاه است، حضور مدیران شهری هم در مناصب شان چندان پایدار نیست.

در همین راستا و پس از انتخاب امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت، بروز تغییرات جدید مدیریتی دور از ذهن نبود چرا که انتصاب مدیران کارآمد و همراه، حق شهردار جدید است و اگر هم انتقادی بر عدم ثبات در سطح مدیران شهری وارد است، باید آن را به پای آنانی نوشت که کرسی نفر اول شهرداری را متزلزل می نمایند و این تزلزل به مدیران شهرداری نیز سرایت می کند.

با این حال، شهردار منتخب رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین با بیان اینکه اساسا قرار نیست اتفاق ویژه ای در حوزه چینش نیروها بیفتد، می گوید: هر تصمیمی هم که گرفته شود، بر اساس کارکرد افراد و توانایی های آنان است.

 علوی همچنین با تاکید بر اینکه روال پرداخت حقوق ها می بایست حفظ شود، می گوید همانطور که در برنامه ام هم عنوان کردم، حقوق پرسنل شهرداری حتما سر وقت پرداخت می شود.

  • نویسنده : فرید قربانی زیکساری