صدور قبض برق نجومی برای صنایع پوشش سدی بزرگ مقابل جان دوباره گرفتن صنعت در گیلان
صدور قبض برق نجومی برای صنایع پوشش سدی بزرگ مقابل جان دوباره گرفتن صنعت در گیلان

مجموعه شرکت صنایع پوشش، پس از سال‌ها اجحاف و مظلومیت کارگران زحمتکش و خانواده های صبور آنها با حمایت دو دستگاه قضایی و بازرسی استان گیلان و باهمت و تلاش مهندسین و کارگران این سامان در حال راه  دستگاهها می‌باشد و هنوز به مرحله تولید نرسیده و جان دوباره ای نگرفته است. بعداز حضور سید […]

مجموعه شرکت صنایع پوشش، پس از سال‌ها اجحاف و مظلومیت کارگران زحمتکش و خانواده های صبور آنها با حمایت دو دستگاه قضایی و بازرسی استان گیلان و باهمت و تلاش مهندسین و کارگران این سامان در حال راه  دستگاهها می‌باشد و هنوز به مرحله تولید نرسیده و جان دوباره ای نگرفته است.

بعداز حضور سید ابراهیم رییسی در گیلان و بازدید از شرکت صنایع پوشش، متاسفانه شرکت توزیع برق استان گیلان، به طمع جبران کسری  وصول مطالبات خود که نتیجه اهمال در سایر بخشهای وصول مطالبات آن شرکت میباشد، با داعیه اینکه شرکت صنایع پوشش ایران از امتیاز ۱۱ مگاوات برق برخوردار است، سهم خواهی نموده و در حالی که این مجموعه آخرین قبض برق مصرفی خود را نیز پرداخت نموده، اقدام به صدور قبض های میلیارد تومانی تحت عنوان هزینه ترانزیت مینماید، که مقوله ای بی سابقه است.

این شرکت تنها به جرم اینکه هنوز ثبت نگردیده و نمی‌تواند در سامانه بورس انرژی ثبت نام نماید تا از یارانه انرژی شرکتهای بالای ۵ مگاوات برخوردار گردد و منطقه برق مربوطه با مزاحمت های مکرر، هشدار قطع برق استانی که از نظر شاخص‌های اقتصادی، بیکاری و… وضعیت مناسبی ندارد و شرکتی مثل پوشش که هنوز نفس نکشیده و به چرخه تولید باز نگشته، مجدد به تعطیلی کشیده شود.