بازداشت رئیس شورای اسلامی یکی از روستاهای سیاهکل
بازداشت رئیس شورای اسلامی یکی از روستاهای سیاهکل

به گزارش از خزرفوری:به گفته یک منبع آگاه؛به دستور دادستان سیاهکل رئیس شورای اسلامی یکی از روستاهای این شهرستان به جرم ارتشا بازداشت و روانه زندان شد .

به گزارش از خزرفوری:به گفته یک منبع آگاه؛به دستور دادستان سیاهکل رئیس شورای اسلامی یکی از روستاهای این شهرستان به جرم ارتشا بازداشت و روانه زندان شد .