مدیرعامل برق گیلان برای کاهش مصرف برق دنبال معجزه است؟
مدیرعامل برق گیلان برای کاهش مصرف برق دنبال معجزه است؟

خزرفوری:برنامه ریزی با «اگر» و «ان شاء الله»؛

به گزارش خزرفوری به نقل حکایت گیلان | مدیر عامل توزیع برق گیلان به تازگی گفته است « در حال حاضر برنامه ای برای قطع برق مشترکین گیلانی نداریم» این را مدیر اداره ای گفته که در عرض سه روز چند بار برنامه قطعی برق واحدهای تولیدی در استان را دچار تغییر داده است. طوری که از ۴۸ ساعت در هفته به هشت سلاعت و بعد یک روز در هفته رسانده است. حالا آقای مهدی زاده از اکنون برای تابستان ما رویکردش را نیز اعلام می کند که در واقع آنجا نیز خودشان نمی دانند چه می خواهند انجام دهند!

آقای مدیر گفته است «  پایش رشد مصرف برق درروزهای اخیر  بین ۱۱.۵ تا ۱۲.۵ درصد است» و در  ادامه گفته است « اگر مردم الگوی مصرف را رعایت کنند و کاهش مصرف داشته باشند، خاموشی نخواهیم داشت.» یعنی حالا که خرداد ماه است ما شاهد رشد مصرف برق بودیم، آیا در تابستان قرار است معجزه رخ دهد که وعده داده « ان شاء الله خاموشی ها را به سمت جامعه نمی کشانیم.»

استنباط دولت این است که قطعی چند ساعته برق در تابستان موجبات نارضایتی جامعه را فراهم می کند و به همراه نارضایتی از وضعیت قیمت ها و نگرانی های اقتصادی خود بحران زا است. ولی آن ها حاضرند برق کارخانه های تولیدی را قطع کنند که خسارتش برای تولیدکنندگان خیلی بیشتر است. آیا اسم این برنامه ریزی برای کاهش مصرف برق است؟

آقای مدیرعامل و همکارانش در وزارت نیرو با تکیه بر ضرب المثل « چو فردا آید، فکر فردا کنم» همه چیز را به آینده موکول کردند و ظاهرا نه زیرساختی را فراهم کرده اند و نه قصد دارند در برنامه احتمالی قطعی برق استثناهایی برای بیمارستان ها و اماکن حساس در نظر داشته باشند. وقتی می گویند «تاکنون هیچ برنامه‌ای خاموشی برای مشترکین لحاظ نشده است» ما باید بیشتر بترسیم که اگر جریان برق در تیرماه از مدار خارج شود چه خاموشی های مقطعی بدون برنامه ریزی شده ای داشته باشیم.  مدیر توزیع برق همان موقع با قیافه حق به جانب در تلویزیون ظاهرا می شود و می گوید « من که از ابتدا گفته بودم اگر!…»