انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

با حضور مدیر کل و مسئولین محیط زیست و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان تفاهم نامه همکاری زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان امضاء شد.

خزرفوری به نقل از روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان ، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با موضوع مسائل زیست محیطی منعقد شد.
دکتر رضا زمانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در این خصوص گفت: این تفاهم نامه به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و نیل به اهداف توسعه پایدار بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان منعقد شد. زمانی افزود: همکاری در ایجاد هسته های زیست محیطی HSE در واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی با اولویت استفاده از دانش آموختگان رشته های محیط زیست و همچنین تدوین راهکارهای اجرایی مناسب جهت تسهیل در استفاده از فناوریهای سازگار و دوستدار محیط زیست در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و سایر فعالیتهای مرتبط از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
مهندس کازرونی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان نیز در این مراسم گفت : این تفاهمنامه با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، فراهم نمودن بستر اجرای طرح های کارآموزی و کارگاه های علمی، تدوین و طرح های پژوهشی ، تعامل و همکاری در زمینه حل مشکلات و معضلات زیست محیطی و بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان، برگزاری دوره های تخصصی ویژه دانشجویان و تبادل تجربیات و اطلاعات اجرایی می گردد.
در آئین برگزاری امضا تفاهمنامه فیمابین ، دانشجویان و فارغ التحصیلان محیط زیست عضو نظام مهندسی گیلان نیز به بیان دیدگاهها و نظرات و پرسشهای مورد نظر خود پرداختند و پاسخ های لازم را از مسئولین حاضر دریافت کردند