رهبری در ابتدای رسیدن به مقام رهبری، سه، چهار سال در کانتینر زندگی کرده اند
رهبری در ابتدای رسیدن به مقام رهبری، سه، چهار سال در کانتینر زندگی کرده اند

به گزارش خزرفوری به نقل از حکایت گیلان | یک کارشناس صداوسیما در برنامه‌ای در شبکه افق مدعی شده که رهبر انقلاب در ابتدای رسیدن به مقام رهبری، سه، چهار سال در کانتینر زندگی کرده‌اند.

به گزارش خزرفوری به نقل از حکایت گیلان | یک کارشناس صداوسیما در برنامه‌ای در شبکه افق مدعی شده که رهبر انقلاب در ابتدای رسیدن به مقام رهبری، سه، چهار سال در کانتینر زندگی کرده‌اند.