راه اندازی دستگاه جدید سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور
راه اندازی دستگاه جدید سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور

خزرفوری:دستگاه جدید سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور با حضور سعید سادات منصوری، رئیس این مرکز آموزشی درمانی، راه‌اندازی شد.

به گزارش خزرفوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دستگاه جدید سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور با حضور سعید سادات منصوری، رئیس این مرکز آموزشی درمانی، راه‌اندازی شد.

افزایش دقت در فرایندهای تشخیصی و سهولت کاربری از ویژگی‌های این دستگاه جدید سونوگرافی است.

گفتنی است؛ ارزش این دستگاه که مجهز به سه پروب خطی، کانوکس و واژینال است، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد.