اقدام فوری و قابل تقدیر پلیس در برابر اخلال کنندگان نظم عمومی
اقدام فوری و قابل تقدیر پلیس در برابر اخلال کنندگان نظم عمومی

در پی اخبار واصله از شهرستان رودبار مبنی بر در گیری شوراهای یک روستا در ازاد راه رشت قزوین که در طی ان چند نفر مصدوم شدند ایشان اذعان داشت طبق دستور اکید دادستان محترم شهرستان رودبار نیروی انتظامی سریعا به موضوع ورود و تحقیقات خود را اغاز کرد.

به گزارش اختصاصی خزرفوری : سرهنگ روشن قلب فرماندهی انتظامی شهرستان رودبار از اقدام ویژه علیه برهم زنندگان نظم عمومی در این شهرستان خبر داد
در پی اخبار واصله از شهرستان رودبار مبنی بر در گیری شوراهای یک روستا در ازاد راه رشت قزوین که در طی ان چند نفر مصدوم شدند ایشان اذعان داشت طبق دستور اکید دادستان محترم شهرستان رودبار نیروی انتظامی سریعا به موضوع ورود و تحقیقات خود را اغاز کرد.
وی افزود درگیری بین اعضای شورای و اهالی همان روستا بوده و هیچ مسافری در این درگیری مصدوم یا در نزاع حضور نداشته و سابقه ی درگیری به قبل از اتفاقات امروز بر میگردد متاسفانه هیچ یک از طرفین درگیری قبل از به وجود امدن این حادثه اقدام قانونی انجام نداده بودن
ایشان اذعان داشت با توجه به شناسایی افراد حکم جلب برای چند تن صادر شده و پلیس تا مجازات ضاربان و برخورد با اخلال گران نظم عمومی به وظیفه ی قانونی خود ادامه خواهد داشت
ایشان در پایان افزودن مردم برای رسیدن به نتیجه از قانون استفاده کرده و از هرگونه درگیری فیزیکی پرهیز کنند