شناسایی آلوده کنندگان هوا در لنگرود
شناسایی آلوده کنندگان هوا در لنگرود

۴ نفر از آلوده کنندگان هوا در لنگرود به مراجع قضایی معرفی شدند.

خزرفوری : سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، با برقراری گشت‌های کنترلی، اقدام به شناسایی افرادی که اقدام به سوزاندن کاه و کلش می‌نمایند، کرده است که ۴ تن از متخلفین در این راستا با تشکیل پرونده و اقدام قضایی، در انتظار احکام صادره خواهند بود.

حسین جهش از کلیه شهروندان درخواست کرد از سوزاندن هر گونه ضایعات، به ویژه پسماند‌های کشاورزی اکیدا خودداری نمایند.

سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان خسارت زیادی را به همراه دارد و برگرداندن کاه و کلش به زمین از طریق شخم و شیار نه تنها موجب تامین بخشی از نیاز غذایی محصول می‌شود، بلکه با این روش نیاز به مصرف کود‌های شیمیایی در سال زراعی آینده نیز کاهش می‌یابد.