سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در گیلان
سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در گیلان

سرشماری کلنی‌های زنبور عسل از زنبورستان‌های گیلان همزمان با سراسر کشور از امروز در گیلان آغاز شد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: سرشماری کلنی‌های زنبور عسل از زنبورستان‌های گیلان همزمان با سراسر کشور از امروز در گیلان آغاز شد.
حجت علی اکبر نژاد با اشاره به اینکه زنبورداران تا پایان سرشماری از جابجایی کلنی‌ها خودداری کنند افزود: سرشماری تا پایان ۲۸ مهر ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه برداشت عسل از زنبورستان‌های گیلان امسال ۱۰ درصد بیشتر است گفت: آمار گیری برای برنامه ریزی آینده و بررسی گذشته و حال است و نقش موثری در شناخت کمبود‌ها و رفع موانع دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین با بیان اینکه آمار گیری یکی از راه‌های سیاست گذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می‌شود افزود: از سال ۹۸ تا کنون زنبورستان‌های کشور سرشماری نشده اند و این سرشماری ابزاری برای برنامه ریزی مدون در صنعت زنبورداری محسوب می‌شود.
گیلان ۵ هزار زنبوردار دارد و  این زنبورداران  پارسال حدود ۴ هزار و ۶۰۰ تن عسل برداشت کردند.
شهرستان تالش بزرگترین تولیدکننده عسل در استان است.