آتش گرفتن بخشی از خوابگاه دختران دانشجو در رشت
آتش گرفتن بخشی از خوابگاه دختران دانشجو در رشت

اتصال در سامانه سیم کشی برق هواکش سرویس بهداشتی، خوابگاه دانشجویی دختران در بلوار لاکان رشت را دچار حریق کرد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : با گزارشی مبنی بر ایجاد حریق در بخشی از خوابگاه دختر ان دانشجو در بلوار لاکان رشت ، ۵ آتش نشان با ۲ خودرو اطفایی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. 

شهرام مومنی افزود : اتصال سامانه سیم کشی برق از ناحیه هواکش سرویس بهداشتی موجب حریق و دود گرفتگی در این ناحیه از ساختمان شد که گروه عملیاتی به سرعت حریق را مهار کرده و دود ساختمان را تخلیه کردند.

وی گفت: این حادثه گسترشی نداشت و به کسی آسیب جانی نرسید.