سبقت تولد نوزادان پسر گیلانی از دختران
سبقت تولد نوزادان پسر گیلانی از دختران

در نیمه نخست امسال آمار تولد نوزادان پسر از دختران گیلانی سبقت گرفت.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مدیرکل ثبت احوال گیلان با اشاره به تولد ۹ هزار و ۸۰۳ کودک در نیمه نخست امسال در این استان گفت: از این تعداد، ۵ هزار و ۱۲۵ نوزاد پسر و ۴ هزار و ۶۷۸ نوزاد دختر بودند.

امیر حسن زاد افزود: از این تعداد تولد ۷ هزار و ۷۲۷ تولد در شهر و ۲ هزار و ۷۶ تولد در روستا ثبت شده است.

به گفته او، آیهان، شاهان، امیرعلی، رایان و مهرسام بیشترین اسامی ثبت شده برای نوزادان پسر گیلانی در این مدت بوده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان تصریح کرد: ماه لین، فاطمه، پناه، میلا و دلوین هم به ترتیب بیشترین اسامی ثبت شده برای نوزادان دختر در این استان بود.

حسن زاد همچنین از فوت ۸ هزار و ۹۴۱ نفر در گیلان در نیمه نخست امسال خبر داد.