سبقت تولد نوزادان پسر گیلانی از دختران
سبقت تولد نوزادان پسر گیلانی از دختران

در نیمه نخست امسال آمار تولد نوزادان پسر از دختران گیلانی سبقت گرفت.

خزرفوری : مدیرکل ثبت احوال گیلان با اشاره به تولد ۹ هزار و ۸۰۳ کودک در نیمه نخست امسال در این استان گفت: از این تعداد، ۵ هزار و ۱۲۵ نوزاد پسر و ۴ هزار و ۶۷۸ نوزاد دختر بودند.

امیر حسن زاد افزود: از این تعداد تولد ۷ هزار و ۷۲۷ تولد در شهر و ۲ هزار و ۷۶ تولد در روستا ثبت شده است.

به گفته او، آیهان، شاهان، امیرعلی، رایان و مهرسام بیشترین اسامی ثبت شده برای نوزادان پسر گیلانی در این مدت بوده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان تصریح کرد: ماه لین، فاطمه، پناه، میلا و دلوین هم به ترتیب بیشترین اسامی ثبت شده برای نوزادان دختر در این استان بود.

حسن زاد همچنین از فوت ۸ هزار و ۹۴۱ نفر در گیلان در نیمه نخست امسال خبر داد.