جزئیات خورشید گرفتگی روز سه شنبه در گیلان
جزئیات خورشید گرفتگی روز سه شنبه در گیلان

امیرحسین عاشوری کارشناس نجوم گفت: پدیده کسوف فردا سه شنبه از شمال اروپا آغاز و تا خاورمیانه ادامه پیدا می‌کند و در پاکستان به پایان می‌رسد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری :  امیرحسین عاشوری کارشناس نجوم گفت: پدیده کسوف فردا سه شنبه از شمال اروپا آغاز و تا خاورمیانه ادامه پیدا می‌کند و در پاکستان به پایان می‌رسد.

وی افزود: زمان خورشید گرفتگی در گیلان ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه است و تا ساعت ۱۶ و ۴ دقیقه ادامه دارد و اوج این خورشید گرفتگی ساعت ۱۴ و ۵۳ دقیقه خواهد بود.

امیرحسین عاشوری خاطرنشان کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی مردم گیلان می‌توانند با استفاده از عینک‌های مخصوص این پدیده نجومی را مشاهده کنند.