خرمالوی‌های گیلان آماده برداشت
خرمالوی‌های گیلان آماده برداشت

پیش بینی شده باغداران گیلانی امسال ۲ هزار و ۵۸۵ تن خرمالو برداشت کنند.

خزرفوری : مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی شده ۲ هزار و ۲۵۰ باغدار گیلانی امسال ۲ هزار و ۵۸۵ تن خرمالو از باغ هایشان برداشت کنند.
منوچهر پارسافر افزود: بیشترین باغ‌های خرمالو در گیلان در شهرستان‌های تالش، لنگرود، آستارا، رودسر، املش و رودبار قرار دارد.
وی همچنین گفت: برداشت خرمالو تا پایان آذرماه در گیلان ادامه دارد.
پارسافر همچنین به کیفیت مطلوب خرمالوی گیلان اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم گیلان، خرمالوی گیلان از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.
گیلان ۲۸۰ هکتار باغ خرمالو و ۲ هزار و ۲۵۰ بهره بردار دارد.
بیشتر خرمالوی تولید شده در گیلان به صورت تازه خوری استفاده می‌شود.
خرمالوی تازه در بازار‌های گیلان حداقل کیلویی ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود.