خط فقر؛ کجایی؟دقیقا کجایی؟!
خط فقر؛ کجایی؟دقیقا کجایی؟!

با وجود اینکه افزایش درآمد افراد آسیب‌پذیر جامعه بیشتر از افراد ثروتمندتر بوده، اما سهم درآمدی دهک اول از کل درآمد جامعه در سال ۹۹ تنها ۲ درصد و سهم دهک دهم نیز ۳۱.۴ درصد اعلام شده بود

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری به نقل از فرارو : رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار اعلام کرد که خط فقر نسبی خانوار‌ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می‌کند.آیا رقم ۱۸ میلیون تومانی صحت دارد؟/ خط فقر در تمامی نقاط ایران یکسان است؟ چشم انداز این روند به کجا ختم می‌شود؟