رفت و برگشت باران و رعد و برق به گیلان / افزایش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دما
رفت و برگشت باران و رعد و برق به گیلان / افزایش ۶ تا ۱۰ درجه‌ای دما

امروز سامانه هوای سرد و بارشی جایش را با هوای تقریبا پایدار عوض می‌کند، اما از اواسط هفته دوباره گذر این سامانه به گیلان می‌افتد.

به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری به گزارش خزرفوری

خزرفوری : مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای سرد، باران و رعد و برق امروز از گیلان رخت بر می‌بندد و هوای تقریبا پایدار چترش را بر سر گیلان، البته فقط برای ۲ روز خواهد گشود و دمای هوا ۶ تا ۱۰ درجه افزایش خواهد یافت.
محمد دادرس افزود: سامانه سرد و بارشی دیگری در راه گیلان است که تا ۲ روز آینده به این استان می‌رسد و هوای سرد، بارش باران و رعد و برق را با خود می‌آورد.
وی گفت: دریا فردا برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است، اما از پس فردا دوباره نامناسب خواهد بود.