کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی | آخرین وضعیت رنگبندی شهرها
کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی | آخرین وضعیت رنگبندی شهرها

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۳ به ۱ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۷ به ۱۲ شهر کاهش یافت.

 خزرفوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۳ به ۱ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۷ به ۱۲ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۱۸ به ۲۱۱ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۱۰ به ۲۲۴ شهر رسید.

🟥قرمز: ۱ شهر
🟧نارنجی: ۱۲ شهر
🟨زرد: ۲۱۱ شهر
🟦آبی: ۲۲۴ شهر

تنها شهرستان خاتم در استان یزد در لیست شهرهای قرمز قرار دارد.