رفع تصرف بیش از ۳۳ هزار مترمربع زمین بستر رودخانه در رودبار
رفع تصرف بیش از ۳۳ هزار مترمربع زمین بستر رودخانه در رودبار

بیش از ۳۳ هزار مترمربع زمین بستر رودخانه شاهرود در بخش عمارلوی شهرستان رودبار از یک متصرف پس گرفته شد.

خزرفوری : نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت : ۳۳ هزار و ۵۹۵ مترمربع از زمین‌های بستر رودخانه شاهرود ، با حکم قضایی در محدوده روستای پارودبار بخش عمارلوی رودبار رفع تصرف شد.

افشین جارچی با اشاره به آزادسازی این قطعه زمین بر اساس قانون توزیع عادلانه آب ، افزود: متصرف این زمین را تسطیح و خاکریزی کرده بود که با حضور کارشناسان این اداره و ماموران کلانتری بخش عمارلو ، رفع تصرف شد.