محصولات کشاورزی صادراتی باید در سامانه سماک ثبت شوند
محصولات کشاورزی صادراتی باید در سامانه سماک ثبت شوند

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: هر محصول کشاورزی با منشأ صادراتی و وارداتی، باید در سامانه سماک ثبت نام و راستی آزمایی شود.

خزرفوری : مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: هر محصول کشاورزی با منشأ صادراتی و وارداتی، باید در سامانه مجوز‌های الکترونیکی کشاورزی موسوم به «سماک» ثبت نام و راستی آزمایی شود.
منوچهر پارسافر با اشاره به رای زنی‌های دولت برای صادرات به هند افزود: بستر‌های تولید در سامانه «سانکا» در نظام مهندسی کشاورزی و سامانه «سماک» مربوط به مجوز‌های الکترونیکی وزارت جهاد، فراهم شده و سامانه فرایند تولید محصولات کشاورزی سالم و بهداشتی ایجاد شده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: با هم ترازی استاندارد‌های دو کشور و جنبش نرم‌افزاری در سازمان حفظ نباتات، شناسه‌دار شدن بستر‌های تولید و شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی، مشکل صادرات حل شده است.