ایجاد اغتشاش و ناامنی توسط عده‌ای آشوبگر در برخی مناطق گیلان
ایجاد اغتشاش و ناامنی توسط عده‌ای آشوبگر در برخی مناطق گیلان

اغتشاشگران دیشب هم در چند نقطه از گیلان دست به اقدامات آشوبگرانه و ایجاد نا امنی زدند.

خزرفوری : اغتشاشگران دیشب با ایجاد تجمعاتی در چند نقطه از شهر ماسال ، شعار‌های هنجار شکنانه سردادند. 

این اغتشاشگران همچنین با پرتاب مواد آتش زا دکه‌ای را در یکی از میادین شهر ماسال به آتش کشیدند. 

آشوبگران همچنین دیشب سالن مجاور گلزار شهدای ماسال را که محل نگهداری صندلی بود تخریب کردند.

همچنین اغتشاشگران نیمه شب گذشته یک بانک ، یک پایگاه مقاومت بسیج و یک واحد صنفی را در زیباکنار رشت آتش زدند.

افراد ناشناسی دیشب با پرتاب مواد آتش زا ، بانک کشاورزی زیباکنار و یکی از پایگاه‌های مقاومت بسیج این منطقه را به آتش کشیدند. 

افرادی دیشب با پرتاب کوکتل مولوتوف یک موبایل فروشی را هم در زیباکنار رشت آتش زدند.