صید ۳۸۰ تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان
صید ۳۸۰ تن ماهی استخوانی از دریای خزر در گیلان

سرپرست شیلات گیلان: از ابتدای فصل صید تا کنون صیادان گیلانی ۳۸۰ تن انواع ماهی استخوانی به ارزش ۶۳ میلیارد تومان از دریای خزر صید کرده اند.

خزرفوری : سرپرست شیلات گیلان امروز گفت: صیادان گیلانی از ۲۲ مهر تاکنون ۳۸۰ تن انواع ماهی استخوانی به ارزش ۶۳ میلیارد تومان از خزر صید کرده اند.
کوروش خلیلی افزود: از این مقدار صید ۶۰ درصد کفال، ۳۷ درصد ماهی سفید و ۳ درصد باقیمانده سایر گونه‌ها هستند.
کوروش خلیلی با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی صید در مقایسه با مدت مشابه پارسال گفت: با توجه به مواج بودن دریا، کاهش دریاروی صیادان و کاهش پره کشی، میزان صید از خزر در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد کمتر شده است.
صید از خزر به دلیل حمایت از جمعیت کفال ماهیان امسال ۲ روز دیرتر از همیشه آغاز شد.
گیلان ۴۷ تعاونی پره فعال و ۴ هزار صیاد دارد.