نجات جان نوجوان رشتی از مرگ
نجات جان نوجوان رشتی از مرگ

نیرو‌های اورژانس گیلان با اقدام صحیح و به موقع، نوجوان ۱۷ ساله رشتی را که مسموم شده بود به زندگی بازگرداندند.

خزرفوری : رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت : با گزارشی به پایگاه اورژانس شماره ۱۱ رشت ، مبنی بر کاهش سطح هوشیاری پسری ۱۷ ساله بر اثر مسمومیت ، گروه فوریت‌های پزشکی اورژانس به سرعت به محل مورد نظر اعزام شدند.

دکتر جمشید محمدی افزود : گروه فوریت‌های پزشکی پس از بررسی وضعیت بیمار که به دلیل مسمومیت دچار توقف نبض و تنفس شده بود، به سرعت عملیات احیای قلبی تنفسی یا CPR را بر روی بیمار آغاز کردند.

وی گفت : خوشبختانه با اقدامات درمانی صحیح و به موقع نیرو‌های اورژانس ، بیمار با نبض و علایم حیاتی به بیمارستان رازی رشت تحویل داده شد.